ALGEMENE VOORWAARDEN

Handelsonderneming Re-Sell staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67183719.
Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden lezen.

Artikel 1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Handelsonderneming Re-Sell, vanaf nu alleen Re-Sell genaamd.

Artikel 1.2
Re-Sell verkoopt uitsluitend aan bedrijven. Derhalve vervalt het wettelijk bepaalde herroepingsrecht zoals geldt bij verkoop aan consumenten.

Artikel 1.2
U heeft de gelegenheid om een artikel naar keuze af te halen en eerst te bezichtigen voor u tot kopen over gaat. Besluit u te kopen, kunt u geen gebruik meer maken van het
herroepingsrecht. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor online aankopen.

Artikel 1.3
Re-sell neemt alleen aangekochte artikelen retour die vrij zijn van zichtbare schade
Re-sell houdt zich het recht voor om artikelen, die niet voldoen
aan de in de algemene voorwaarden gestelde eisen, te weigeren.

Artikel 1.3a

Schade die is ontstaan tijdens het transport kan alleen verhaald worden op de verzendmaatschappij.                                                                                       In het geval van Re-Sell is dit PostNL.

Artikel 1.4
Bij het retour sturen van een artikel is de klant zelf verantwoordelijk voor de
gemaakte verzendkosten.

Artikel 1.5
Re-sell schrijft bij de aankoop van artikelen door particulieren, geen factuur of
nota uit. Dit is wettelijk toegestaan. Online aankopen worden digitaal opgeslagen en
op koop na bezichtiging wordt er direct afgerekend, zonder het recht van herroeping.
Wel kan er in bijzondere gevallen een factuur of nota uitgeschreven worden zoals b.v. bij                                                                                                     afwijkende factuurgegevens.

Artikel 1.6
Alle goederen worden door Re-sell nagekeken vor deze verzonden worden. Mocht het gebeuren dat
u een artikel aanschaft waar toch een gebrek of schade aan is, kunt u ook gebruik maken
Re-sell zal de verzendkosten voor eigen rekening nemen. In dit geval heeft u ook 2 weken om het
artikel terug te sturen met bijgevoegd de beschrijving van de schade.
Mocht de beschrijving niet volstaan of wordt er geen schade geconstateerd zal Re-sell
verwijzen naar artikel 1.3 en zal het artikel niet worden geaccepteerd of de verzendkosten
worden vergoed.

Artikel 1.7
Alle artikelen die Re-sell verkoopt zijn inclusief 21% btw.

Artikel 1.8
Artikelen moeten direct afgerekend worden. Dit kan in de webwinkel d.m.v. Ideal of contant bij ophalen.

HET EXTRA VOORDEEL VAN RE-SELL